Chci pomáhat

Jak pomáhat

Kdo pomáhá

Pomáhejme společně

Děkujeme, že se chcete zapojit do pomoci potřebným. Existuje mnoho možností, jak se zapojit. Některé z nich najdete popsané v sekci Jak pomáhat. V sekci Kdo pomáhá pak najdete kontakty na ty, kteří již pomáhají.

Při pomoci lidem v nouzi byste měli dodržovat tyto základní pravidla:

  • Pomoc člověku bez domova může každý, ale nesmí tím ohrozit sebe či své okolí.
  • Pomoci člověku v akutním ohrožení života a zdraví je naší povinností. Nechat člověka bez pomoci, protože má například zanedbanou hygienu, je nejen neetické, ale i trestné.
  • Způsob a rozsah pomoci člověku, který se ocitl v nouzi, ale není v akutním ohrožení života, závisí na vašem rozhodnutí. Svou pomocí projevujete nejen soucit a solidaritu, ale přispíváte i ke zlepšování vztahů ve společnosti a zlepšení života nás všech.
  • Při rozhodování o tom, jak pomoci, je dobré si nechat poradit od odborníků nebo prostudovat návody na těchto stránkách.

Další zdroje pomoci naleznete na této průběžně aktualizované mapě!