Potřebuji ubytování

Kapacity dočasného bydlení

Pokud se ocitnete bez domova, je tady celá řada služeb, které Vám mohou pomoci. V této Aplikaci, můžete najít seznam pobytových zařízení (nocleháren, azylových domů, humanitárních hotelů a ubytoven a podobně), včetně jejich aktuálně volné kapacity, potřebných kontaktů a podmínek pro vstup.

Podrobnější informace o vstupu do jednotlivých služeb poskytují organizace, které je provozují. Například Centrum sociálních služeb, Armáda Spásy, Naděje, Arcidiecézní charita Praha a další. Jejich kompletní seznam naleznete zde.

Můžete také požádat o přidělení městského bytu. Základní poradenství MHMP pro osoby v bytové nouzi včetně potřebných formulářů naleznete zde.