Potřebuji ubytování

Leták ubytování

Kapacity dočasného ubytování

Pokud se ocitnete bez domova, je tady celá řada služeb, které Vám mohou pomoci. V této Aplikaci, můžete najít seznam zařízení poskytujících dočasné ubytování zdarma (nocleháren, ubytoven a podobně), včetně jejich aktuálně volné kapacity, potřebných kontaktů a podmínek pro vstup.

Kromě nich poskytují ubytování také pobytové sociální služby. Podrobnější informace o vstupu do azylových domů a dalších podobných služeb poskytují organizace, které je provozují. Například Centrum socálních služeb PrahaArmáda SpásyNadějeArcidiecézní charita Praha a další. Jejich kompletní seznam naleznete zde.

Můžete také požádat o přidělení městského bytu. Základní poradenství MHMP pro osoby v bytové nouzi včetně potřebných formulářů naleznete zde.

Pokud potřebujete další jazykové mutace letáků (ENG, RU, UKR, MON, ARA), naleznete je zde.